Отсек на осигурувачи / сензори

  • Composite Drop Out Fuse

    Композитен осигурувач за испуштање

    Осигурувачот за излегување од отворено е применлив за заштита од краток спој и преоптоварување на далекуводи и електрични трансформатори во системи за напојување со наизменична струја 50Hz со номинален напон од 10KV.

  • Surge Monitor

    Монитор за пренапони

    Surge Monitor е опционален резервен дел на громобранскиот поклоник, направете многу поубедлива да ја знаете работната состојба на молњавичарот JCQ монитор со компјутерски интерфејс, директно квалитетот на оперативните податоци за молњавицата (или заштитниот уред над напон) ) управувани од компјутерски менаџмент за стекнување, JCQ е Национален стандарден GB производ, строго според параметарот за технологија на GB стандардите.