Варистори на цинк оксид

  • Zinc Oxide Varistor

    Варистор на цинк оксид

    Варистор на метален оксид / варистор на цинк оксид е нелинеарен отпорник кој користи како полупроводнички електрохерамички керамички елемент, главно составен од цинк оксид. Се нарекува варистор или варистор за ментален оксид (MOV), исто како што е чувствителен на промена на напонот. Телото на варистор е структура на матрицата составена од честички на цинк оксид. Границите на зрната помеѓу честичките се слични на електричните карактеристики на двонасочните PN-споеви. Кога напонот е мал, овие граници на зрната се во состојба на висока импеданса и кога напонот е висок, тие ќе бидат во состојба на распаѓање што е еден вид нелинеарен уред.