Полимерни пренапони

  • Lightning Arrester

    Молња апсеч

    Арапчињата на молња се важен заштитник во електроенергетскиот систем, кој се користи за прецизирање на главните електрични уреди од прекумерен напон. Аресерите на цинк оксид усвојуваат варистори на цинк оксид со добра карактеристика на нелинеарност на волт-ампер како јадро, што покажуваат голема отпорност кога системот е номинален приклучок, струјата има само ниво на микроампери; кога е над напон, струјата што поминува низ варистори на цинк оксид, може брзо да ја ослободи моќноста на прекунапонот, со што се ограничува обемот на прекумерен напон, во меѓувреме, варисторот на цинк оксид ги има и овие карактеристики на голем капацитет на проток, брза брзина на реакција, брза брзина на одговор, добри перформанси за заштита и така натаму. MOAS за ова се дизајнирани за извоз. Извонредноста на притворите ги исполнува барањата на Стандардот IEC60099-4.